Brugsanvisninger
Brugsanvisninger har til formål at formidle konstruktiv information omkring et produkt. Typografien skal derfor være enkel og skriftsproget letforståeligt.